Όροι Χρήσης

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δικτυακό τόπο έχει παρασκευασθεί αποκλειστικά με σκοπό την παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με Dajon Luxury Apartments (DLA), των εταίρων και των υπηρεσιών που προσφέρουν.

 

Ενώ έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ακριβής, δεν συνιστά οποιαδήποτε μορφή συμβουλών, η σύσταση, η εκπροσώπηση, έγκριση ή ρύθμισης με DLA.

 

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά είναι θέμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. DLA δεν εγγυάται την πληρότητα ή την ακρίβεια. Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε DLA συμφωνούν ότι δεν θα ευθύνεται για τυχόν άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών και των υλικών που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα σας ή από άλλο υλικό από την πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω δικτυακών συνδέσεων από αυτό το site.

 

Τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην DLA. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να αντιγράψετε οποιοδήποτε μέρος του υλικού αυτού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

  • Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς?

 

  • Τα αντίγραφα πρέπει να διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στο πρωτότυπο υλικό?

 

  • Τα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτό το website μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που προορίζεται από DLA ή σε άλλους τρίτους. Δεν χορηγείται άδεια σε σχέση με εκείνα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

  • Εικόνες, εικόνες, βίντεο, τα λογότυπα και τα γραφικά για τον παρόντα δικτυακό τόπο προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν μπορούν να αναπαραχθούν ή να πιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς γραπτή άδεια του κατόχου (-ων).

DLA Gr Logo 2009